Tørr trening


Tørrtrening

Tørrtrening er et godt verktøy for deg som skyter dynamisk. 

Vi skal utføre oppgaver raskt og presist. 

De aller fleste bevegelser vi gjør som skytter er både kompliserte og mange på en gang. 

Det er derfor det er viktig å trene dette inn i kroppen, muskler skal «huske" bevegelsene i et «minne". 

Jo mer dere kan utføre ubevisst, jo mere tankekraft kan frigjøres til andre oppgaver. Da trenger dere mindre båndbredde og onnline tid, hvis vi bruker en data metafor. 

Måten å lære musklene disse oppgavene er å tørrtrene, øve på så virkelige og nøyaktige bevegelser som mulig.

 

Noen nøkkelpunkter for at dette skal fungere og ikke gi negativt resultat: 


  1. Ha en plan og et tidsskjema. 2. Være i fokus på det som skal gjøres. Legg vekk telefon og arbeide uforstyrret. 3. Gjør øvelser med så stor nøyaktighet og kvalitet som mulig. Se for deg en robot som utfører 

samme bevegelse om og om igjen i et monotont tempo. 4. Tid er ikke en faktor i tørrtrening, gjør bevegelser så sakte du må for å gjøre det helt likt hver 

gang. 5. Varier øvelser ved å ha plan over trening en uke i forveien. 6. Lag skikkelig skiver så avstand og størrelse blir korrekt. Print ut selv fra Flink.one/dry fire 

targets 


Mandag: 

Avtrekk x 30 på ensfarget bakgrunn. Frontsiktet skal stå stille. Bruk bestemt avtrekks teknikk. 

Trekk fra hylster x 30 på skive på 20m (f.eks 1/10 skive på 2meter) 

Trekk fra hylster x 30 med skritt til siden på 10 meter , høyre/venstre, bakover og forover. (Til sammen 120)

 

Tirsdag: 

Avtrekk x 30 på skive på 20 meter. 

Trekk fra hylster x 50 på 20 meter. 

Plukk fra bord x30 med avtrekk på 10 meter svak/sterk (60 til sammen) 

Plukk fra bord uladd med magasin ved siden av x 30 på 10 meter . 

Plukk fra bord, magasin isatt og tomt kammer x 30 på 10 meter. 


Onsdag: 

Trekk på skive x 50 på skive 30 meter . 

Trekk på 3 skiver x 30 på 10 meter , en meter imellom. Skiveskift, flytt blikk først. 

Trekk på popper x 30 på 15 meter , ladd, ladd med magasin isatt og tomt med magasin i belte (90 til sammen) 


Torsdag: 

Trekk på plate på 10 meter x 30. 

Trekk fra surrender posisjon (tommel over skulder og en hånd på hver side av hodet) x 30 på plate på 10 meter . 

Trekk på 1 skive, magbytte og 1 skive x 30 på 10 meter. 


Fredag: 

Fysisk trening. Planke og utfall. 


Lørdag: 

Trekk på skive x30 på 25 meter. 

Trekk på popper med skift til skive x 30 på 10 og 15 meter. 

Trekk på skiver 2 store på 5 meter og plate på 25 meter x 30 (close fare close ) 

Trekk på 3 skiver med skiveskift på 5, 10 og 15 meter, magbytte og 5,10 og 15 meter. (Accelerator) 20 rep. 

Søndag: 

Plukk på 5 meter på skive med 1 skritt til siden på popper på 15 meter x 30. 

Plukk med svak/sterk hånd på 10 meter på plate x 30.